Filosofie

Iedereen kan vastlopen en te maken krijgen met psychische klachten. Wij werken vanuit de gedachte dat het heel krachtig kan zijn om kwetsbaarheid te delen en kijken nergens van op.
Vertrouwen en integriteit zijn zeer belangrijk in ons werk en wij streven een behandelwijze na waarbij de mens als geheel, in al zijn facetten (en niet zozeer als diagnose), wordt benaderd. Samen gaan we  aan de slag met het (her)vinden van je psychisch evenwicht.


Na aanmelding via de telefoon of per email, maakt een van ons een afspraak met je voor een intake. De wachttijd voor een afspraak staat op de homepage. Tijdens de intake wordt  gevraagd naar de klachten die nu spelen, je leefsituatie en achtergrond. Hierna bepalen we samen de gewenste behandeldoelen en de manier waarop we daaraan gaan werken; dit vormt het behandelplan.  We evalueren regelmatig hoe de therapie vordert en of we op koers zijn.

Therapie kan zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven.

Aanpak


Klachten

Als BIG-geregistreerd GZ-psychologen werken wij  conform onze beroepscode en binnen de kaders van de Wet BIG.

Wij hopen natuurlijk dat je eventuele klachten over de behandeling met ons bespreekt zodat wij er samen uit kunnen komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je gebruik maken van de NVGzP klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten. Voor meer informatie: nvgzp.nl.


Kwaliteit en privacywetgeving vinden wij belangrijk. Hier kunt u ons kwaliteitsstatuut en privacystatement downloaden:

Kwaliteit & privacy