Kosten

De basis GGZ bestaat uit vier zorgtrajecten:

                                                  Aantal consulten (ca.)             Tarief (vastgesteld door de NZa)

  • Kort 5 € 507,62

  • Middellang 8 € 864,92

  • Intensief 11 € 1356,25

  • Onvolledig behandeltraject 1 € 207,19

De kosten voor de behandeling worden volledig of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van de wijze waarop je verzekerd bent. Voor meer informatie kun je de zorgverzekeraar vragen welk percentage van het NZa-tarief vergoed wordt van een basis-GGZ traject bij een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.

Bij een restitutiepolis of een aanvullende verzekering is de vergoeding doorgaans het hoogst. Om uw behandeling volledig vergoed te krijgen adviseren wij u om een zuivere restitutiepolis af te sluiten.

Wij hebben ervoor gekozen om contractvrij te werken om jouw privacy te waarborgen en administratieve lasten te beperken. Lees meer hierover op www.zorgvoorkwaliteit.nu  

Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijzing bij ons in behandeling te komen. De kosten worden in dit geval niet vergoed en bedragen € 100,- per sessie.